logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Kramářských a starých tisků Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D. a PhDr. Ludmila Kopalová

spolupráce: PhDr. Barbora Gergelová
technická spolupráce: Ing. Zbyněk Holínský

Zpracováno v rámci projektu Strategie AV 21, program Paměť v digitálním věku
Konverze databáze Kramářských tisků, Praha 2015O databázi staré tisky O databázi kramářské tisky
About the collection of old prints About the collection of broadside ballads
Databáze starých tisků Databáze kramářských tisků

 

 

Počet návštěv: 21548