logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze starých tisků EÚ AV ČR, v. v. i.

Cennou součástí knihovního fondu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze je i tzv. Historický fond, který tvoří nevelká sbírka starých tisků. Obsahuje přibližně 300 svazků z 16.–19. století a pravděpodobně byla budována již s ohledem na zaměření instituce. Významnou měrou v ní jsou zastoupeny publikace vztahující se k materiální a duchovní kultuře (pranostiky, magie, léčitelství, výroční obyčeje, historie řemesel), k právní vědě (městská práva, guberniální a císařská nařízení, patenty), slovesné a hudební folkloristice nebo historii.

V roce 2015 se Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. zapojil do výzkumného projektu Strategie AV21, který se orientuje na výzkum paměti v celém oborovém spektru svého chápání a zkoumání. S tímto záměrem souvisí také zaznamenávání a zpřístupňování paměti a paměťové kultury společnosti. Mezi takové výstupy náleží Elektronický katalog starých tisků, na jehož vzniku se podílela Markéta Holubová z oddělení historické etnologie.[Výběr databáze] || [Vyhledávání tisků] || [Rejstřík tisků]